742קריאה בתורה פרשת נח לתקציר
קריאה בתורה פרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
743קריאת התורה פרשת נח לתקציר
קריאת התורה פרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
744קריאת התורה לפרשת נח לתקציר
קריאת התורה לפרשת נח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
745קריאה בתורה לפרשת נח לתקציר
קריאה בתורה לפרשת נח. בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת