746קריאה בתורה פרשת לך לך לתקציר
קריאה בתורה פרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
747קריאת התורה פרשת לך לך לתקציר
קריאת התורה פרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
748קריאת התורה לפרשת לך לך לתקציר
קריאת התורה לפרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
749קריאה בתורה לפרשת לך לך לתקציר
קריאה בתורה לפרשת לך לך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת