750קריאה בתורה פרשת וירא לתקציר
קריאה בתורה פרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
751קריאת התורה פרשת וירא לתקציר
קריאת התורה פרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
752קריאת התורה לפרשת וירא לתקציר
קריאת התורה לפרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
753קריאה בתורה לפרשת וירא לתקציר
קריאה בתורה לפרשת וירא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת