754קריאה בתורה פרשת חיי שרה לתקציר
קריאה בתורה פרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
755קריאת התורה פרשת חיי שרה לתקציר
קריאת התורה פרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
756קריאת התורה לפרשת חיי שרה לתקציר
קריאת התורה לפרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
757קריאה בתורה לפרשת חיי שרה לתקציר
קריאה בתורה לפרשת חיי שרה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת