758קריאה בתורה פרשת תולדות לתקציר
קריאה בתורה פרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
759קריאת התורה פרשת תולדות לתקציר
קריאת התורה פרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
760קריאת התורה לפרשת תולדות לתקציר
קריאת התורה לפרשת תולדות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
761קריאה בתורה לפרשת תולדות לתקציר
קריאה בתורה לפרשת תולדותבנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת