762קריאה בתורה פרשת ויצא לתקציר
קריאה בתורה פרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
763קריאת התורה פרשת ויצא לתקציר
קריאת התורה פרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
764קריאת התורה לפרשת ויצא לתקציר
קריאת התורה לפרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
765קריאה בתורה לפרשת ויצא לתקציר
קריאה בתורה לפרשת ויצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת