766קריאה בתורה פרשת וישלח לתקציר
קריאה בתורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
767קריאת התורה פרשת וישלח לתקציר
קריאת התורה פרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
768קריאת התורה לפרשת וישלח לתקציר
קריאת התורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
769קריאה בתורה לפרשת וישלח לתקציר
קריאה בתורה לפרשת וישלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת