770קריאה בתורה פרשת וישב לתקציר
קריאה בתורה פרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
771קריאת התורה פרשת וישב לתקציר
קריאת התורה פרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
772קריאת התורה לפרשת וישב לתקציר
קריאת התורה לפרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
773קריאה בתורה לפרשת וישב לתקציר
קריאה בתורה לפרשת וישב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת