774קריאה בתורה פרשת מקץ לתקציר
קריאה בתורה פרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
775קריאת התורה פרשת מקץ לתקציר
קריאת התורה פרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
776קריאת התורה לפרשת מקץ לתקציר
קריאת התורה לפרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
777קריאה בתורה לפרשת מקץ לתקציר
קריאה בתורה לפרשת מקץ בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת