778קריאה בתורה פרשת ויגש לתקציר
קריאה בתורה פרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
779קריאת התורה פרשת ויגש לתקציר
קריאת התורה פרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
780קריאת התורה לפרשת ויגש לתקציר
קריאת התורה לפרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
781קריאה בתורה לפרשת ויגש לתקציר
קריאה בתורה לפרשת ויגש בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת