782קריאה בתורה פרשת ויחי לתקציר
קריאה בתורה פרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
783קריאת התורה פרשת ויחי לתקציר
קריאת התורה פרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
784קריאת התורה לפרשת ויחי לתקציר
קריאת התורה לפרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
785קריאה בתורה לפרשת ויחי לתקציר
קריאה בתורה לפרשת ויחי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת