786קריאה בתורה פרשת שמות לתקציר
קריאה בתורה פרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
787קריאת התורה פרשת שמות לתקציר
קריאת התורה פרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
788קריאת התורה לפרשת שמות לתקציר
קריאת התורה לפרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
789קריאה בתורה לפרשת שמות לתקציר
קריאה בתורה לפרשת שמות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת