790קריאה בתורה פרשת וארא לתקציר
קריאה בתורה פרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
791קריאת התורה פרשת וארא לתקציר
קריאת התורה פרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
792קריאת התורה לפרשת וארא לתקציר
קריאת התורה לפרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
793קריאה בתורה לפרשת וארא לתקציר
קריאה בתורה לפרשת וארא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת