794קריאה בתורה פרשת בא לתקציר
קריאה בתורה פרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
795קריאת התורה פרשת בא לתקציר
קריאת התורה פרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
796קריאת התורה לפרשת בא לתקציר
קריאת התורה לפרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
797קריאה בתורה לפרשת בא לתקציר
קריאה בתורה לפרשת בא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת