798קריאה בתורה פרשת בשלח לתקציר
קריאה בתורה פרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
799קריאת התורה פרשת בשלח לתקציר
קריאת התורה פרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
800קריאת התורה לפרשת בשלח לתקציר
קריאת התורה לפרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
801קריאה בתורה לפרשת בשלח לתקציר
קריאה בתורה לפרשת בשלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת