802קריאה בתורה פרשת יתרו לתקציר
קריאה בתורה פרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
803קריאת התורה פרשת יתרו לתקציר
קריאת התורה פרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
804קריאת התורה לפרשת יתרו לתקציר
קריאת התורה לפרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
805קריאה בתורה לפרשת יתרו לתקציר
קריאה בתורה לפרשת יתרו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת