806קריאה בתורה פרשת משפטים לתקציר
קריאה בתורה פרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
807קריאת התורה פרשת משפטים לתקציר
קריאת התורה פרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
808קריאת התורה לפרשת משפטים לתקציר
קריאת התורה לפרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
809קריאה בתורה לפרשת משפטים לתקציר
קריאה בתורה לפרשת משפטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת