810קריאה בתורה פרשת תרומה לתקציר
קריאה בתורה פרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
811קריאת התורה פרשת תרומה לתקציר
קריאת התורה פרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
812קריאת התורה לפרשת תרומה לתקציר
קריאת התורה לפרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
813קריאה בתורה לפרשת תרומה לתקציר
קריאה בתורה לפרשת תרומה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת