814קריאה בתורה פרשת תצווה לתקציר
קריאה בתורה פרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
815קריאת התורה פרשת תצווה לתקציר
קריאת התורה פרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
816קריאת התורה לפרשת תצווה לתקציר
קריאת התורה לפרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
817קריאה בתורה לפרשת תצווה לתקציר
קריאה בתורה לפרשת תצווה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת