818קריאה בתורה פרשת כי תשא לתקציר
קריאה בתורה פרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
819קריאת התורה פרשת כי תשא לתקציר
קריאת התורה פרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
820קריאת התורה לפרשת כי תשא לתקציר
קריאת התורה לפרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
821קריאה בתורה לפרשת כי תשא לתקציר
קריאה בתורה לפרשת כי תשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת