822קריאה בתורה פרשת ויקהל לתקציר
קריאה בתורה פרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
823קריאת התורה פרשת ויקהל לתקציר
קריאת התורה פרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
824קריאה בתורה פרשת ויקהל לתקציר
קריאת התורה לפרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
825קריאה בתורה לפרשת ויקהל לתקציר
קריאה בתורה לפרשת ויקהל בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת