826קריאה בתורה פרשת פקודי לתקציר
קריאה בתורה פרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
827קריאת התורה פרשת פקודי לתקציר
קריאת התורה פרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
828קריאת התורה לפרשת פקודי לתקציר
קריאת התורה לפרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי
829קריאה בתורה לפרשת פקודי לתקציר
קריאה בתורה לפרשת פקודי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית מוסיף/וגם העולה בשבת