830קריאה בתורה פרשת ויקרא לתקציר
קריאה בתורה פרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
831קריאת התורה פרשת ויקרא לתקציר
קריאת התורה פרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
832קריאת התורה לפרשת ויקרא לתקציר
קריאת התורה לפרשת ויקרא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי