833קריאה בתורה פרשת צו לתקציר
קריאה בתורה פרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
834קריאת התורה פרשת צו לתקציר
קריאת התורה פרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
835קריאת התורה לפרשת צו לתקציר
קריאת התורה לפרשת צו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי