836קריאה בתורה פרשת שמיני לתקציר
קריאה בתורה פרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
837קריאת התורה פרשת שמיני לתקציר
קריאת התורה פרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
838קריאת התורה לפרשת שמיני לתקציר
קריאת התורה לפרשת שמיני בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי