839קריאה בתורה פרשת תזריע לתקציר
קריאה בתורה פרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
840קריאת התורה פרשת תזריע לתקציר
קריאת התורה פרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
841קריאה בתורה לפרשת תזריע לתקציר
קריאת התורה לפרשת תזריע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי