842קריאה בתורה פרשת מצורע לתקציר
קריאה בתורה פרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
843קריאת התורה פרשת מצורע לתקציר
קריאת התורה פרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
844קריאת התורה לפרשת מצורע לתקציר
קריאת התורה לפרשת מצורע בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי