845קריאה בתורה פרשת אחרי-מות לתקציר
קריאה בתורה פרשת אחרי מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
846קריאת התורה פרשת אחרי-מות לתקציר
קריאת התורה פרשת אחרי-מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
847קריאת התורה לפרשת אחרי-מות לתקציר
קריאת התורה לפרשת אחרי-מות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי