848קריאה בתורה פרשת קדושים לתקציר
קריאה בתורה פרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
849קריאת התורה פרשת קדושים לתקציר
קריאת התורה פרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
850קריאת התורה לפרשת קדושים לתקציר
קריאת התורה לפרשת קדושים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי