851קריאה בתורה פרשת אמור לתקציר
קריאה בתורה פרשת אמור בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
852קריאת התורה פרשת אמור לתקציר
קריאת התורה פרשת אמור בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
853קריאת התורה לפרשת אמור לתקציר
קריאת התורה לפרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי