854קריאה בתורה פרשת בהר לתקציר
קריאה בתורה פרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
855קריאת התורה פרשת בהר לתקציר
קריאת התורה פרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
856קריאת התורה לפרשת בהר לתקציר
קריאת התורה לפרשת בהר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי