857קריאה בתורה פרשת בחוקותי לתקציר
קריאה בתורה פרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
858קריאת התורה פרשת בחוקותי לתקציר
קריאת התורה פרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
859קריאה בתורה פרשת בחוקותי לתקציר
קריאת התורה לפרשת בחוקותי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי