860קריאה בתורה פרשת במדבר לתקציר
קריאה בתורה פרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
861קריאת התורה פרשת במדבר לתקציר
קריאת התורה פרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
862קריאת התורה לפרשת במדבר לתקציר
קריאת התורה לפרשת במדבר בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי