863קריאה בתורה פרשת נשא לתקציר
קריאה בתורה פרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
864קריאת התורה פרשת נשא לתקציר
קריאת התורה פרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
865קריאת התורה לפרשת נשא לתקציר
קריאת התורה לפרשת נשא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי