866קריאה בתורה פרשת בהעלותך לתקציר
קריאה בתורה פרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
867קריאת התורה פרשת בהעלותך לתקציר
קריאת התורה פרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
868קריאת התורה לפרשת בהעלותך לתקציר
קריאת התורה לפרשת בהעלותך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי