869קריאה בתורה פרשת שלח לתקציר
קריאה בתורה פרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
870קריאת התורה פרשת שלח לתקציר
קריאת התורה פרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
871קריאת התורה לפרשת שלח לתקציר
קריאת התורה לפרשת שלח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי