872קריאה בתורה פרשת קרח לתקציר
קריאה בתורה פרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
873קריאת התורה פרשת קרח לתקציר
קריאת התורה פרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
874קריאת התורה לפרשת קרח לתקציר
קריאת התורה לפרשת קרח בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי