875קריאה בתורה פרשת חוקת לתקציר
קריאה בתורה פרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
876קריאת התורה פרשת חוקת לתקציר
קריאת התורה פרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
877קריאת התורה לפרשת חוקת לתקציר
קריאת התורה לפרשת חוקת בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי