878קריאה בתורה פרשת בלק לתקציר
קריאה בתורה פרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
879קריאת התורה פרשת בלק לתקציר
קריאת התורה פרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
880קריאת התורה לפרשת בלק לתקציר
קריאת התורה לפרשת בלק בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי