884קריאה בתורה פרשת מטות לתקציר
קריאה בתורה פרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
885קריאת התורה פרשת מטות לתקציר
קריאת התורה פרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
886קריאת התורה לפרשת מטות לתקציר
קריאת התורה לפרשת מטות בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי