887קריאת התורה פרשת מסעי לתקציר
קריאת התורה פרשת מסעי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
888קריאת התורה לפרשת מסעי לתקציר
קריאת התורה לפרשת מסעי בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי