889קריאה בתורה פרשת דברים לתקציר
קריאה בתורה פרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
890קריאת התורה פרשת דברים לתקציר
קריאת התורה פרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
891קריאת התורה לפרשת דברים לתקציר
קריאת התורה לפרשת דברים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי