892קריאה בתורה פרשת ואתחנן לתקציר
קריאה בתורה פרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
893קריאת התורה פרשת ואתחנן לתקציר
קריאת התורה פרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
894קריאת התורה לפרשת ואתחנן לתקציר
קריאת התורה לפרשת ואתחנן בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי