895קריאה בתורה פרשת עקב לתקציר
קריאה בתורה פרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
896קריאת התורה פרשת עקב לתקציר
קריאת התורה פרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
897קריאת התורה לפרשת עקב לתקציר
קריאת התורה לפרשת עקב בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי