898קריאה בתורה פרשת ראה לתקציר
קריאה בתורה פרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
899קריאת התורה פרשת ראה לתקציר
קריאת התורה פרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
900קריאת התורה לפרשת ראה לתקציר
קריאת התורה לפרשת ראה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי