901קריאה בתורה פרשת שופטים לתקציר
קריאה בתורה פרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
902קריאת התורה פרשת שופטים לתקציר
קריאת התורה פרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
903קריאת התורה לפרשת שופטים לתקציר
קריאת התורה לפרשת שופטים בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי