904קריאה בתורה פרשת כי תצא לתקציר
קריאה בתורה פרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
905קריאת התורה פרשת כי תצא לתקציר
קריאת התורה פרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
906קריאת התורה לפרשת כי תצא לתקציר
קריאת התורה לפרשת כי תצא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי