907קריאה בתורה פרשת כי תבוא לתקציר
קריאה בתורה פרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
908קריאת התורה פרשת כי תבוא לתקציר
קריאת התורה פרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
909קריאת התורה לפרשת כי תבוא לתקציר
קריאת התורה לפרשת כי תבוא בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי