913קריאה בתורה פרשת וילך לתקציר
קריאה בתורה פרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
914קריאת התורה פרשת וילך לתקציר
קריאת התורה פרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
915קריאת התורה לפרשת וילך לתקציר
קריאת התורה לפרשת וילך בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי