916קריאה בתורה פרשת האזינו לתקציר
קריאה בתורה פרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
917קריאת התורה פרשת האזינו לתקציר
קריאת התורה פרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
918קריאת התורה לפרשת האזינו לתקציר
קריאת התורה לפרשת האזינו בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי